Danh mục:

Màu đỏ gạch

Mô tả

Thông tin màu đỏ gạch

  • Màu đỏ gạch
  • Tan dầu
  • Dùng trong sản xuất xà phòng

Tỉ lệ sử dụng: 1%

Xuất xứ: Singapore