Danh mục:

Màu Red 27

Mô tả

Thông tin về màu Red 27

Thành phần: Red 27 (45410:1)

Tỉ lệ sử dụng: 1%

Tính chất tan dầu

Dùng trong các sản phẩm son môi, nail,…

Xuất xứ: Mỹ