Danh mục:

Reformulated neon pink

Mô tả

Thông tin về Reformulated neon pink

Tỉ lệ: 1 %

Tính chất: tan dầu

Sử dụng trong các sản phẩm son môi, nail,…

Thành phần: Basic Violet 11 (45174), Basic Red 1:1 (45161), Resin.

Xuất xứ: Mỹ